Persoonlijke veiligheid

VeiligheidspaspoortHet veiligheidsbeleid van Rosier kenmerkt zich door de pro-actieve houding om ongevallen te voorkomen. Eenvoudig gezegd: voorkomen is beter dan genezen. Al onze medewerkers worden daarom regelmatig getraind en weten wat te doen bij onverhoopte calamiteiten. Medewerkers beschikken over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. De eigen brandweer is dag en nacht paraat.

Alle bezoekers, chauffeurs en contractors die het terrein van Rosier betreden, ontvangen een veiligheidspaspoort. Hierin staan de belangrijkste bepalingen met betrekking tot veiligheid duidelijk gerangschikt. Het paspoort is in vier talen voorhanden; Nederlands, Frans, Duits en Engels. Ook voor bezoekers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Vanzelfsprekend stelt Rosier deze desgewenst beschikbaar.


Realisatie: TiDi Graphics