Milieuzorgsysteem

ISO 14001 certificaatRosier beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 norm. Dit managementsysteem is gericht op het realiseren van een betere bescherming van milieu en milieurisico’s. Kema Quality houdt twee maal per jaar zogenaamde follow-up audits om de correcte toepassing, borging en de verbeterstructuur van het systeem te beoordelen. Elke drie jaar wordt een hercertificatie-audit uitgevoerd.

Wij hechten veel belang aan goede zorg voor het milieu en zijn er van overtuigd dat we met de huidige werkwijze de milieuoverlast zo beperkt mogelijk houden. Bovendien streeft Rosier voortdurend naar verbetering van haar milieuprestaties.

Daarnaast beschikt Rosier Nederland sinds 1 januari 2013 over het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001. Zoals eerder vermeld vindt Rosier Nederland kwaliteit in de ruimste zin van het woord erg belangrijk.

 


Realisatie: TiDi Graphics