Externe veiligheid

Rosier heeft een constante zorg voor de veiligheid van het publiek dat op één of andere wijze betrokken kan raken bij een incident. Het veiligheidsbeleid is vanzelfsprekend gericht op het beheersen van de activiteiten die een mogelijk risico kunnen inhouden.

De schakels waaruit het veiligheidsbeleid bestaat, zijn:

  • Het voorkomen van onveilige situaties door het ontwerpen van veilige installaties;
  • Het voortdurend opsporen van risico’s en het doorvoeren van maatregelen om die de risico’s verkleinen;
  • Het nemen van voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld de interne bedrijfsnoodplannen;
  • Het bestrijden van incidenten en het verlenen van hulp in acute noodsituaties, mede door inzet van eigen mensen en middelen.Realisatie: TiDi Graphics