Veiligheid & Milieu

Veilig werken heeft de hoogste prioriteit. Bij het opstellen van werkprocessen zijn de zorg voor en de veiligheid van mens en milieu de belangrijkste uitgangspunten.

Naast het veiligheidsbeleid heeft Rosier een bedrijfsmilieuplan. Wij streven daarmee naar goede en aantoonbare milieuprestaties door het beheersen van de effecten van onze activiteiten.
Jaarlijks doen wij verslag van onze inspanningen in een milieubericht.

Op het gebied van veiligheid en milieu hechten wij veel waarde aan een goede en open relatie met omwonenden. Daarvoor is reeds aan het eind van de jaren negentig een klankbordgroep opgericht. Een belangrijk doel van deze groep is het vergroten van het onderlinge begrip. Rosier wil nadrukkelijk midden in de samenleving staan met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.


Realisatie: TiDi Graphics