Reach

REACH

De nieuwe EU stoffen verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) is op 1 juni 2007 van kracht geworden.

De hoofddoelen van REACH zijn: het verbeteren van de bescherming van mens en milieu tegen de risico's verbonden aan chemische stoffen; het stimuleren van alternatieve testmethoden; het vrij verkeer van stoffen op de interne markt; alsook het verhogen van concurrentievermogen en innovatie.

REACH maakt de industrie verantwoordelijk voor het beoordelen en beheersen van de risico's verbonden aan chemische stoffen en het verschaffen van relevante veiligheids-informatie aan de gebruikers.

De groep ROSIER (Rosier SA/Rosier Nederland BV) is gedegen voorbereid op REACH middels een gedelegeerd team. De groep ROSIER staat volledig achter het REACH hoofddoel ter bescherming van mens en milieu.

Onderstaand treft u de lijst aan van de registratienummers van de stoffen waaruit ons gamma aan gekorrelde meststoffen is opgebouwd.


Rosafert gekorrelde meststoffen

Realisatie: TiDi Graphics