Enkelvoudige meststoffen

Rosier produceert enkelvoudige stikstof– en fosfaatmeststoffen. Kalkammonsalpeter, of kortweg kas, is een doeltreffende stikstofmeststof, die voor alle gewassen en op alle grondsoorten gebruikt kan worden. Het is een goed strooibaar product.
Enkel- en Tripelsuperfosfaat zijn beide fosfaatmeststoffen (SSP, TSP). Beide gekorrelde meststoffen zijn snelwerkend door de goede oplosbaarheid van fosfaat. Fosfaat wordt echter in de meeste gevallen in de vorm van SSP en TSP als grondstof gebruikt bij de productie van mengmeststoffen.


Realisatie: TiDi Graphics